Statsbudsjettet består av tre forskjellige hierarkier:

Formålshierarkiet: Programområder som er departement eller store formålsgrupperinger
Virksomhetshierarkiet: Kapitler som er knyttet til bare ett formål eller én virksomhet
Artshierarkiet: Poster etter hvilken art inntekt eller utgift det dreier seg om
Statsbudsjettet 2014
Etter Regjeringen Solberg sitt endringsforslag.

Statsbudsjettet er det budsjettet som omhandler den norske statens utgiftsrammer og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det gir Regjeringen
og etatene i staten fullmakt til å bruke penger, og fastsetter
retningslinjene for pengebruken. Det fastsetter også
satsene for innkreving av skatter og avgifter
og anslår hvor store inntekter
dette totalt sett vil gi.

(fra Wikipedia)